KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü yönetiliyor
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK
1 Kas?m 2015 Seçim Sonuçlar?
1 Kas?m 2015 Seçim Sonuçlar?
1 Kas?m 2015 Seçim Sonuçlar?
Milletvekili genel seçiminde oy verme süresi tüm yurtta sona erdi ve sonuçlar tamam?na yak?n? aç?kland?.
  Bu haber, 02 KASIM 2015, Pazartesi 08:43:06 tarihinde eklenmitir.

Milletvekili genel seçiminde oy verme süresi tüm yurtta sona erdi ve sonuçlar tamam?na yak?n? aç?kland?. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ba?kan? Sadi Güven, resmi olmayan sonuçlara göre 4 partinin yüzde 10 baraj?n? geçti?ini, kesin sonuçlar?n ise 11-12 gün içinde aç?klanaca??n? belirtti.

Do?udaki 32 ilde 07.00'de ba?layan oy verme i?lemi 16.00'da sona ererken, di?er illerde ise saat 08.00’de ba?layan oy verme i?lemi 17.00 itibar?yla tamamland?. Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 175 bin 6 sand?kta oy kulland?.

TÜRK?YE GENEL?NDE ?LK SONUÇLAR

ANADOLU AJANSI: 

Aç?lan Sand?k Oran?: % 99.58

AKP: 49.41 Milletvekili say?s?: 316

CHP: 25.38 Milletvekili say?s?: 134

MHP: 11.93 Milletvekili say?s?: 41

HDP: 10.70 Milletvekili say?s?: 59 

 

C?HAN HABER AJANSI: 

Aç?lan Sand?k Oran?: % 98.65

AKP: 49.29 Milletvekili say?s?: 313

CHP: 25.50 Milletvekili say?s?: 134

MHP: 12.01 Milletvekili say?s?: 42

HDP: 10.69 Milletvekili say?s?: 61

YSK BA?KANI'NIN SEÇ?M AÇIKLAMASI

YSK Ba?kan? Sadi Güven, 26. Dönem Milletvekili seçimlerinin resmi olmayan sonuçlar?n?n netle?mesinin ard?ndan bas?n toplant?s? düzenledi. Yüzde 10 seçim baraj?n? a?an 4 parti oldu?unu bunlar?n da AK Parti, CHP, MHP ve HDP oldu?unu kaydeden Güven, “Kesin seçim sonuçlar? itiraz süreleri dikkate al?nd???nda 11-12 gün sonra aç?klanacakt?r. Sand?k sonuç tutanaklar?n?n taran?p, sisteme al?nmas? nedeniyle SEÇS?S’de vatanda? portal? bu ak?am geçici olarak önceki seçimlerde oldu?u gibi kapat?lm?? olup, i?lem tamamland???nda yeniden hizmet vermeye ba?layacakt?r. Siyasi partilerin bili?im uzmanlar? SEÇS?S sistemi üzerinden verileri takip etmektedir. Sand?k ölçekli seçim sonuçlar? talep eden siyasi partiler ile sorunsuz olarak payla??lmakta ve payla??m sorunsuz olarak devam etmektedir” dedi.

Güven, konu?mas?n?n sonunda seçimlerde görev alanlara te?ekkür etti.

AKP'N?N VEK?L SAYISI NE ANLAMA GEL?YOR

Seçimden AKP tek ba??na iktidar ç?kt?, ancak anayasa de?i?ikli?i için gerekli olan milletvekili say?s?na ula?amad?.

Sand?klar?n tamam?na yak?n? aç?ld?.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin milletvekili say?s? 316. Bu sonuçlara göre AKP tek ba??na iktidar için gerekli olan 276 say?s?n?n üzerinde oy ald?.

ANAYASANIN DE???T?R?LMES?

Anayasada de?i?iklik tekliflerinin birinci ve ikinci görü?melerinde, maddelerin kabulü ile ikinci görü?menin sonunda tümünün kabulü üye tamsay?s?n?n be?te üç ço?unlu?unun gizli oyu ile mümkün.

ANAYASANIN DE???T?R?LMES? 184 M?LLETVEK?L?N?N ?MZASIYLA TEKL?F ED?LEB?L?R

Anayasan?n de?i?tirilmesi en az TBMM üye tamsay?s?n?n üçte biri olan 184 milletvekilinin imzas?yla teklif edilebiliyor.

DE????KL?K TEKL?F?N?N KABULÜ 330 ÇO?UNLU?UNUN G?ZL? OYUYLA MÜMKÜN

Anayasan?n de?i?tirilmesi hakk?ndaki teklifler Genel Kurul'da iki defa görü?ülür. De?i?iklik teklifinin kabulü TBMM üye tamsay?s?n?n en az be?te üç (330) ço?unlu?unun gizli oyuyla mümkün.

Cumhurba?kan? Anayasa de?i?ikliklerine ili?kin kanunlar?, bir daha görü?ülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. TBMM, geri gönderilen kanunu, üye tamsay?s?n?n üçte iki ço?unlu?u (367) ile aynen kabul ederse Cumhurba?kan? bu kanunu halkoyuna sunabilir.

Meclis taraf?ndan üye tamsay?s?n?n be?te üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa de?i?ikli?i hakk?ndaki kanun, Cumhurba?kan? taraf?ndan Meclis'e iade edilmedi?i takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yay?mlan?r.

Do?rudan veya Cumhurba?kan?n?n iadesi üzerine, Meclis üye tamsay?s?n?n üçte iki (367) veya daha fazla ço?unlu?u ile kabul edilen Anayasa de?i?ikli?ine ili?kin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurba?kan? taraf?ndan halkoyuna sunulabilir.

Halkoylamas?na sunulmayan anayasa de?i?ikli?ine ili?kin kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazete’de yay?mlan?r.

HANG? ?L KAÇ VEK?L ÇIKARACAK

1 Kas?m seçiminde en fazla milletvekilini ?stanbul ç?karacak. ?stanbul 88, Ankara 32, ?zmir 26 milletvekili ç?karacak.

TBMM’ye 550 milletvekili girecek. Meclis’e en fazla milletvekilini ?stanbul gönderecek. ?stanbul 88, Ankara 32, ?zmir 26 milletvekili ç?karacak.

?llerin ç?karaca?? milletvekili say?lar? ?öyle:

Adana 14, Ad?yaman 5,  Afyonkarahisar 5,  A?r? 4, Amasya 3, Ankara 32, Antalya 14, Artvin 2, Ayd?n 7, Bal?kesir 8, Bilecik 2, Bingöl 3,  Bitlis 3,  Bolu 3,  Burdur 3, Bursa 18,  Çanakkale 4,  Çank?r? 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbak?r 11,  Edirne 3,  Elaz?? 4,  Erzincan 2, Erzurum 6,  Eski?ehir 6,  Gaziantep 12,  Giresun 4, Gümü?hane 2,  Hakkari 3,  Hatay 10,  Isparta 4,  ?stanbul 88, ?zmir 26,  Kars 3, Kastamonu 3,  Kayseri 9, K?rklareli 3, K?r?ehir 2,  Kocaeli 11, Konya 14, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 9, Kahramanmara? 8, Mardin 6, Mu?la 6, Mu? 3, Nev?ehir 3, Ni?de 3, Ordu 5, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirda? 6, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, ?anl?urfa 12, U?ak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 3, Bayburt 2, Karaman 2, K?r?kkale 3, Batman 4, ??rnak 4, Bart?n 2, Ardahan 2, I?d?r 2, Yalova 2, Karabük 2, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

Odatv.com

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Dursun Yumrukkaya, Ramazan Bayram Namaz?, Sepsis, Lahana, Kerpe ?stanbul Otobüs Saatleri, KAR K?PLER?, Kocaelispor, Kand?ra Orhan Mahallesi, MHP, K?rg?zistan , Kand?ra Kerpe Karakol Komutan? Mehmet ?erif Bekiro?lu, Kıkırdak Lezyonu, ?ebnem Ferah, Ç?FTÇ? KAYIT S?STEM?, Av. Emel Ceylan Balc?o?lu, Engelliler Haftas?, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Beylerbeyi Köyü, Kand?ra Turizm, Kand?ra Kurtyeri Köyü, AFR?N, Hadise Kaç Ya??nda, Kand?ra Kerpe Plaj?, G?OSB, BEDELL? NE KADAR 2018, Karaosmano?lu, AREF E NE OLDU, Çerçili Sefa Sirmen ?lkokulu , B?M ELEMAN 2018, Kerpe Gökhan Otel,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN