KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü yönetiliyor
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK
Can Simitlerini Hatta Tabelalar? Bile Çald?lar
Can Simitlerini Hatta Tabelalar? Bile Çald?lar
Can Simitlerini Hatta Tabelalar? Bile Çald?lar
Kocaeli ?tfaiyesi sahillere can kurtarman?n yan?nda yerle?tirdi?i tabela ve can simitlerinin korunmas? içinde mücadele veriyor.
  Bu haber, 12 Temmuz 2015, Pazar 02:05:55 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli ?tfaiyesi sahillere can kurtarman?n yan?nda yerle?tirdi?i tabela ve can simitlerinin korunmas? içinde mücadele veriyor.

Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi ?tfaiyesi kent genelinde 8 ana noktada cankurtaran hizmeti vermeye devam ediyor. Cankurtaran hizmeti verilmeyen sahil kesimlerine can simidi koyan ?tfaiye’ye ba?l? KOSKEM ekipleri, denize girmenin tehlikeli oldu?u kayal?k bölgelere uyar? tabelalar? yerle?tirdi. Ayr?ca tehlikeli rip ak?nt?s? tabelas? da sahillerde yer al?yor. Ancak sahillerdeki can simitleri ve tabelalar, baz? art niyetli ki?iler taraf?ndan yerinden sökülüyor. Çal?nd??? anla??lan can simitleri ve tabelalarla asl?nda denizde tehlikeye giren hayatlar çal?n?yor.

K?M? PARÇALANDI K?M? YER?NDEN SÖKÜLDÜ

KOSKEM ekiplerince baz? sahillere konulan can simitlerinin ortadan kayboldu?u, baz?lar?n?n da parçalanarak kullan?lamaz hale getirildi?i görüldü. Ayr?ca sahillerle ve kayal?k alanlara konulan beton üzerine demir profil ayaklarla dikilmi? denize girmeyin uyar? tabelalar?n?n da kesilerek al?nd??? anla??ld?. ?tfaiye Daire Ba?kanl??? AFKOM ?ube Müdürü Ömer ?slam, art niyetli ki?ilerce yap?lan bu davran???n sahillerde denize giren vatanda?lar?n canlar?n? tehlikeye att???n? vurgulad?.

B?R CANA MAL OLAB?L?R

?slam, “Can simdi ve tabelalara zarar veren ya da almaya çal??an ki?ilerin emniyet güçlerine bildirilmesi bir vatanda?l?k görevidir. Can simidini alan asl?nda bir can alm?? gibidir. Bu güvenlik tedbirleri bo?ulma olaylar?na kar?? vatanda?lar için sahillere konuldu. Gerekti?inde yerinde olmayan can simidi bir cana mal olabilir. Bu nedenle b?rak?n zarar vermeyi, vatanda?lar?m?z taraf?ndan can simitlerinin ve tabelalar?n korunmas? gerekli” ?eklinde konu?tu.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Rip Ak?nt?s?, Rip Ak?nt?s? Kand?ra, Cebeci Rip Ak?nt?s?,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
KO-MEK ÜNAL KÖKEN, KOTO Ba?kan? Murat Özda?, RODALLEGA HANG? TAKIMDA OYNUYOR, Kand?ra Sulh Ceza Mahkemesi, Ma?dur, Ba?bakanl?k Toplu Konut ?daresi Ba?kanl???, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı, Hasan Uzunhasano?lu, MANAV, Cüneyt Çak?r, Kand?ra Köy Yollar?, B?NAL? YILDIRIM, O?uzhan K?r Vefat Etti, AK Parti Kand?ra ?lçe Te?kilat? Seçim Koordinasyon Merkezi, Hatim Cemiyeti, Kand?ra Spor Salonu, Marc Kosicke, Amir Ate?i, camii, Muzaffer Ya??z, Onur Candan, ÇEYREK ALTIN F?YATI DÜ?TÜ, ?smail Kartal, izzet özilhan, Kameriye Yap?m?, Orhaniye Kulo?lu Köyü, Hac? Serhat Karsl?, kand?ra gb, Seabird Hava Yollar?, Sercan Y?ld?r?m,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN