KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü yönetiliyor
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK
Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19.Dönem Mezunlar?n? Verdi
Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19.Dönem Mezunlar?n? Verdi
Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19.Dönem Mezunlar?n? Verdi
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19. Dönem mezunlar?n? verdi. 584 ö?renci mezun edildi?i mezuniyet töreninde ö?renciler ve velileri büyük gurur ya?arken yeni müdür Anl?aç?k taraf?ndan 4 y?ll?k üniversite müjdesi de verildi.
  Bu haber, 15 Haziran 2015, Pazartesi 00:13:28 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19. Dönem mezunlar?n? verdi. 584 ö?renci mezun edildi?i mezuniyet töreninde ö?renciler ve velileri büyük gurur ya?arken yeni müdür Anl?aç?k taraf?ndan 4 y?ll?k üniversite müjdesi de verildi.

Kocaeli Üniversitesi Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19. dönem mezunlar?n? verdi. Okul bahçesinde gerçekle?tirilen görkemli ve renkli geçen kep törenine Kand?ra Kaymakam? Oktay Erdo?an, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr Bekir Çak?r,  Kand?ra Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Sadi Ate?, Okul müdürü Doç. Dr. Ümit Anl?aç?k, Kent Konseyi Ba?kan? Erdo?an Günay, ?lçe Milli E?itim Müdürü ?hsan Özkan, Emniyet Müdürü Ali Çal??kan, siyasi parti temsilcileri, ö?renciler ve aileleri kat?ld?. Ö?rencilere ve ailelerine yönelik bir konu?ma yapan Kand?ra Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Ümit Anl?aç?k, ''Okula müdür olarak göreve ba?lad???m böyle anlaml? bir günde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duydum.  Okuldan mezun oldu?unuz bugün mutlu bir gün. Bize emanet etti?iniz yavrular?n?z bu gün sizlere geri veriyoruz. Okul boyunca zorluklara kar??la?m?? olabilirsiniz fakat hayat?n?z boyunca do?ruluktan ve bilimin gösterdi?i yoldan ayr?lmay?n'' diyerek ba?lad??? konu?mas?na Kand?ra'ya 4 y?ll?k Üniversite kazand?rmak için çal??malar?n devam etti?ini ve 4 y?ll?k e?itim veren Uygulamal? Bilimler Yüksek Okulunun ö?renci alarak çok yak?nda e?itim ö?retime ba?layaca?? müjdesini verdi.

FEDAKARLIK SIRASI Ö?RENC?LERDE

Ard?ndan kürsüye gelerek yüksek okul ve ö?renci yeti?tirmenin önemine de?inen Kand?ra Belediye Ba?kan? Sadi Ate?, ö?renci velilerine yönelik yapt??? ho? geldin konu?mas?nda, '' Her e?itim kurumumuz ülkemize ve milletimize art? bir de?er katmaktad?r. Ne kadar mezun verir ve mezun etti?imiz çocuklar?m?z ne kadar iyi ve kalifiye olarak yeti?tirirsek bu katk?n?n çok daha fazla olmas? kaç?n?lmazd?r Bu gün mezun olan ö?rencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyor bundan sonraki hayatlar?nda ba?ar?lar diliyorum.'' dedi. Kand?ra Kaymakam? Oktay Erdo?an Erdo?an da yapt??? konu?mada yeni bir hayata ba?layan ö?renci ve ailelerini tebrik ederken, '' Mezuniyet törenleri hem sevinç hem de hüznün bir arada ya?and??? törenlerdir. Tüm mezun olan ö?rencilerimizin yeni hayatlar?nda sevdikleri, arzulad?klar? mesle?i icra etmelerini diliyor, ö?rencilerimizin ba?ar?s?nda rol te?ekkür ediyorum dedi.Kocaeli Üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr Bekir Çak?r taraf?ndan yap?lan konu?mada ise iki y?l boyunca aile, hocalar ve devletin fedakarl?k yaparak okutuldu?u vurgusu yap?l?rken, art?k fedakarl?k yapma zaman?n?n mezun olan ö?rencilerde oldu?u ve ülkenin hizmet bekledi?i ifade edildi. 

??MD?YE KADAR 8 B?N 797 MEZUN

Konu?malar?n ard?ndan mezun olan ö?renciler co?kular?n? keplerini havaya f?rlatarak doyas?ya ya?ad?lar. 1995-1996 y?l?nda 40 ö?renci ile e?itime ba?layan okulda bu y?l 2539 ö?renci e?itim gördü ve bu ö?rencilerin 584'ü mezun oldu. Dört ayr? bran?ta e?itim veren okuldan ?imdiye kadar 8 bin 797 ö?renci mezun oldu.  Banka ve Sigortac?l?k Bölümü ö?rencisi Süleyman Ulus okul birincisi olurken, Esma Harbi 2., Ramazan Yavuz ise 3. oldu.

Bölüm birincileri listesi:

Banka ve Sigortac?l?k

1- Süleyman Ulus

2- Merve Özkan

3- Bu?ra Aslan

Halkla ?li?kiler ve Tan?t?m

1- Öznur Topçu

2- Bahar M?hç?

3- Kadriye K?d?l

??letme Yönetimi

1- Esma Harbi

2- Ramazan Yavuz

3- Bü?ra Çoban

Tekstil Teknoloji 

1- Beril Sakarya

2- Ebru Öztürk

3- Melike Aknan

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Kand?ra Meslek Yüksek Okulu 19. Dönem Mezunlar?, Kand?ra Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Kenan Evren Vefat Etti, KANDIRA BA?BAKAN, RODALLEGA TRANSFER, Tav?antepespor, KOÜ Umuttepe T?p Fakültesi Randevu, foto?raflar, Baklava pratik nas?l haz?rlan?r, Kand?ra Belediyesi Yeni Hizmet Binas?, Ayd?nl?k Mahallesi Muhtarl???, Densa Holding, KErpe MArina, Kan Ba????, Hidayet Kadiro?lu, Akçaova Bal?, Ba?iskele Belediye Spor, Harita Mühendisliği, Mete Gider, Saffet Sancakl? Kand?ra, AKP L?STE DI?I KALAN M?LLETVEK?L? ADAYLARI, Youtube Mp3 Programs?z ?ndir, Kand?ra Cezaevi Müdürü, Yüksel Horos, Kand?ra Ev, Kand?ra Belediyesi ??çi, Cebeci ?nfaz, KOÜ Umuttepe T?p Fakültesi, Teksen ?lkö?retim Okulu, gol, Cebeci Köyü, KANDIRA KAZA HABERLER?,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN