KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Çerkes Sürgünü Babalý Sahilinde Anýldý
Çerkes Sürgünü Babalý Sahilinde Anýldý
Çerkes Sürgünü Babalý Sahilinde Anýldý
Kafkas Dernekleri Federasyonu, 21 Mayýs 1864 Soykýrýmý’nda yaþamýný yitirenleri andý.
  Bu haber, 23 MAYIS 2015, Cumartesi 20:58:34 tarihinde eklenmitir.

Babalý’daki anma programýna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Kocaeli Büyükþehir belediye baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ve Kandýra belediye baþkaný Ünal Köken’de katýldýlar.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan 21 Mayýs 1864  Soykýrýmý dolayýsýyla Kefken’de anma programý düzenlendi. Anmaya Maraþ, Kocaeli, Sivas, Samsun, Mersin, Ýstanbul, Ankara, Kafkas Kültür dernekleri, Adana Çerkes Kültür Derneði, Düzce Adige Kültür Derneði, Bursa Çerkes Kültür Derneði, Yalova Çerkes Kültür Derneði, Çarþamba Çerkes Kültür Dernekleri baþkanlarý ve yöneticileri, HDP Kocaeli, Sakarya, Bursa il eþ baþkanlarý ile milletvekili adaylarýnýn yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý.

Ýlk olarak Karaaðaç Köyü’nde bulunan Abhaz Mezarlýðý’nda anma gerçekleþtirildi. Anmanýn yapýldýðý alana büyük Çerkes Bayraðý, “Çerkes Sürgünü 1864″, “Farklýlýðýmýz zenginliðimiz birliðimiz gücümüzdür”, “Son sözü hep direnenler söyler” pankartlarý asýldý.

Burada söz alan Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Baþkaný Yaþar Aslankaya, yüz yýl süren Rus- Kafkas savaþlarýnda ve sürgünde yaþamýný yitiren atalarýný rahmetle andýklarýný ifade etti. Aslankaya, anmayý gerçekleþtirdikleri mekanýn atalarýnýn mezarlarýndan sadece bir tanesi olduðunu ifade ederek, “Toplumlar tarihi açýdan önemli günlerini anarak hatýrlarlar. Soykýrým ve sürgün gibi bir halkýn yüreðinde derin yaralar açan trajedilerin anýlmasý güçlü bir hatýrlama ve hatýrlatmadýr” dedi.

‘BÝR DAHA BÖYLE ACILAR YAÞANMASIN’

En büyük dileklerinin böylesi acýlarýn bir daha yaþanmamasý olduðunu kaydeden Aslankaya, “Atalarýmýzýn maruz kaldýðýmýz bu acýlarý yad ettiðimiz bugünde acýlarýmýza ortak olduðunuz için teþekkür ederiz” dedi. Daha sonra söz alan Dünya Abhaz Abazin Kongresi Genel Sekreteri Geradi Lamiya, “Bugünkü politik anlayýþla geçmiþ dönemdeki anlayýþlar iyi tahlil edilmeli. Emperyal anlayýþla bize saldýran kiþiler sadece bizi yurdumuzdan etmek için bizi kýrýmdan geçirdiler” diye konuþtu.

NART ATEÞÝ YAKILDI

Konuþmalarýn ardýndan soykýrýmda hayatýný kaybedenler için dualar edildi. Daha sonra Babal Köyü’ne geçen binlerce kiþi burada da soykýrýmýnda yaþamýný yitirenleri anmak amacýyla çeþitli etkinlikler yaptý. Kortej halinde Çerkes bayraklarýyla yaþamýný yitirenlerin yeri olan Babalý sahiline karanfil býrakýldý. Çerkes mitolojisinde yer alan “Nart ateþinin” yakýldýðý yere çok sayýda bayrak ve “Soykýrýmý unutma”, “Soykýrým insanlýk suçudur” yazýlý dövizler býrakýldý. Burada Çerkes aydýnlarýndan Kuþha Doðan Özden Adigece, Abhaz halkýnýn önde gelenlerinden Hilmi Kisnili de Abazaca halký selamladýve soykýrýmý kýnadýlar. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan çelenk býrakýldý.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Çerkes Sürgünü, Çerkes Sürgünü Kandýra, Çerkes Sürgünü Babalý, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloðlu, Kafkas Dernekleri Federasyonu,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Whatsapp Güncelleme, Bayram Yardýmý, Akþam, 2B Bedelleri, Kandýra Avcýlar Derneði, adana, KANDIRA HATAY, AKP Kandýra Ýlçe Baþkaný, KANDIRA TAVUK, Kandýra Dalca Yolu, Tokat, Gaziantepspor, Figen Yüksekdað Kandýra F Tipi Cezaevi, Ekmek Fýrýný, Kandýra Hava Durumu, Akova Ýnþaat-Ercan Þertürk Ýnþaat, Wan, Ümit Kahya, METE KALKAVAN, Kandýra Meslek Yüksek Okulu, DEPREM EÐÝTÝMÝ, Kandýra Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Yýlmaz, Ýl Müftüsü Ýlyas Öztel, EMEKLÝ, Seyitaliler Mahallesi, Ölümsüzlüðü Bulacak, KEFKEN OTELLERÝ, KANDIRA ÝZMÝT YOLU NE ZAMAN YAPILACAK, Kandýra Sarýsu, Rýza Yýlmaz,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN