KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Kandýra Namazgah Barajý'na HES Kuruluyor
Kandýra Namazgah Barajý'na HES Kuruluyor
Kandýra Namazgah Barajý\'na HES Kuruluyor
Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSU) Genel Müdürlüðü, Kandýra Namazgah barajýndan elektrik üretmek için 1,70 Megawatt kurulu gücünde Hidroelektrik Santrali kurma çalýþmalarýna baþladý.
  Bu haber, 23 ARALIK 2014, SALI 20:19:40 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSU) Genel Müdürlüðü, Kandýra Namazgah barajýndan elektrik üretmek için 1,70 Megawatt kurulu gücünde Hidroelektrik Santrali kurma çalýþmalarýna baþladý. Kurum, bu kapsamda santralden enerji üretimi için 2 adet 839 KW kapasiteli hidroelektrik türbin ile mekanik ekipmanlarýn ihalesine çýktý.

 Kandýra Namazgah Barajý

AYLIK 4 MÝLYON TL’YE VARAN ELEKTRÝK HARCAMASI

ÝSU, il genelinde 18 adet atýksu,13 adet içmesuyu içmesuyu arýtma tesisi ile onlarca kanalizasyon, yaðmursuyu ve içmesuyu terfi merkezi iþletiyor. Bu tesisler için aylýk 4 milyon TL’ye varan elektrik harcamasý yapan ÝSU Genel Müdürlüðü, su üretim hatlarýndaki artýk basýnçtan ve barajlardan elektrik üretmek için çalýþmalara baþladý.

 Namazgah Barajý

YUVACIK’TAN SONRA NAMAZGAH BARAJI’NDA SANTRAL

Yuvacýk Barajý Ýçmesuyu Arýtma Tesisi’nin giriþine hidroelektrik santral kurulmasýnýn ardýndan ÝSU Genel Müdürlüðü’ de  Kandýra Namazgah Barajý’nda enerji üretmek için hidroelektrik santral kurma çalýþmalarýna baþladý. Kurumun kendi imkanlarý ile inþa ederek bölgenin içmesuyu ihtiyacýný karþýlayan ve yýllýk 50 milyon m3 su verimliliði olan Namazgah barajýnýn mansabýnda kurulacak olan Namazgah Hidroelektrik Santrali için 2 adet 839 KW kapasiteli hidroelektrik türbin ile kurulacak. Ýçmesuyu temini için gereken su ihtiyacýnýn fazlasý santralde konumlandýrýlacak hidroelektrik türbin vasýtasýyla elektrik enerjisine dönüþtürülecek.

 Kandýra Barajý

HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ 1.70 MEGAWATT GÜCÜNDE

Bu sayede en temiz enerji üretim yöntemi ile hem ilimizin hem de ülkemize fayda saðlayacak olan Namazgah Hidroelektrik Santrali’nin kurulu gücü 1,70 Megawatt olacaktýr. Namazgah Hidroelektrik Santralinde kurulacak türbin ve mekanik ekipmanlarýn alýmý için 7 Ocak’ta ihaleye çýkýlacak. Santralin tamamlanmasý ile birlikte yýlda 2.44 GWh enerji üretilecek. Yýllýk 1200 konutun elektrik ihtiyacý karþýlayacak þekilde elde edilecek olan elektrik, bölgedeki terfi merkezlerinin elektrik ihtiyacýnýn bir kýsmýnda kullanýlacak

 ÝSU Kandýra Barajý

BAYRAM,”8 AYRI YERDE HÝDROELEKTRÝK SANTRALÝ KURACAÐIZ”

Kurum olarak elektrik harcamalarýnýn aylýk 4 milyon TL’yi bulduðunu belirten ÝSU Genel Müdürü Ýlhan Bayram, iþlettikleri baraj ve isale hatlarýndan maksimum fayda saðlamak için hidroelektrik santrali kurma çalýþmalarý planladýklarýný söyledi. Kandýra Namazgah barajý, Baþiskele Soðukpýnar isale hattý üzerinde 4, Kartepe Avluburun, Darýca ve Kandýra isale hatlarý üzerinde olmak üzere 8 ayrý yerde hidroelelektrik santralleri kuracaklarýný anlatan Genel Müdür Ýlhan Bayram,“Enerji, bizim için çok önemli bir konu. Kurumumuzun elektrik ihtiyacýnýn bir kýsmýný karþýlamak için baraj ve isale hatlarýndan yararlanmak istiyoruz. Bunun için çalýþmalara baþladýk. Ýlk olarak Namazgah barajý mansabýnda 1.70 Megawatt kurulu gücünde elektrik üreteceðiz. Buradan elde edilen enerjiyi de iþlettiðimiz tesislerin elektrik ihtiyaçlarýnýn bir kýsmýný karþýlayacaðýz. Belirlediðimiz program çerçevesinde önümüzdeki dönemde yeni hidroelektrik santrallerini kurma çalýþmalarý yapacaðýz.”dedi.

Kandýra Hidroelektrik Santral

Yorumlar
Yorum  ismail þahin
namazgah barajý
namazgah barajýnda taþeronlarý calýþtýrýp da magdur eden hitit san inþ kollayanlar bu ihalede kime vercekler bu müteahhidde baþkanýn arkadaþýmý namazgahda gece gündüz calýþtýk paramýzý vermediler isu bunun sorumlusudur hakkýmzý istiyoruz T.C savcýlarýna suc duyurusunda bulunuyorum buiþe bir cözüm bulsunlar magduruz sesimizi duyun lütfen


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Kandýra Namazgah Barajý, Kocaeli Su ve Kanalizasyon Ýdaresi, Kandýra Barajý, Kandýra Hidroelektrik Santrali,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
TBMM Baþkan Vekili Dr. Meral Akþener, Kerpe Jandarma Karakol Komutanlýðý, Kandýra Kerpe Plajý, Baklava için yufka nasýl hazýrlanýr, 10 Kasým, Gökhan Ünal, Elsan Ebonit Fabrikasý, Kandýra Bozburun Ýlkokulu, keten, Cebeci Atýksu Arýtma Tesisi, CENGÝZ KAN 2018, Romanlar Derneði Baþkaný, Seda Salman, Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý, EN GENÇ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI, radyo, GEBZESPOR, Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ortaokulu, Kefken Kovanaðzý Limaný, KANDIRA DERYA ULUÐ, Ümit Kahya, Hasan Kesikbaþ, ÇÝFTÇÝ 2018, MÜLTECÝ GEMÝSÝ, Kandýra Araman Çaprazlar Mahallesi, hhh, KERPE VÝDEOSU, Yýldýrým, TOKÝ TAM LÝSTE, ÇEFTÇÝ DESTEKLEMELERÝ 2018,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN