KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü yönetiliyor
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK
AKP'li Emel Ceylan Balc?o?lu,Erdo?an'a Destek Vermedi
AKP'li Emel Ceylan Balc?o?lu,Erdo?an'a Destek Vermedi
AKP\'li Emel Ceylan Balc?o?lu,Erdo?an\'a Destek Vermedi
Cumhurba?kan? Erdo?an??n ?Kad?n ve erkek e?it de?ildir. F?trat?na ayk?r?? sözlerine z?t olarak AKP?li Kad?n Meclisi Ba?kan? Av. Balc?o?lu, ?Erkeklerin toplan?p kad?nlar ad?na karar verdi?i bir siyaset adil ve adaletli olamaz ?dedi.
  Bu haber, 05 ARALIK 2014, Cuma 23:43:22 tarihinde eklenmitir.

Cumhurba?kan? Erdo?an’?n “Kad?n ve erkek e?it de?ildir. F?trat?na ayk?r?” sözlerine z?t olarak AKP’li Kad?n Meclisi Ba?kan? Av. Balc?o?lu, “Erkeklerin toplan?p kad?nlar ad?na karar verdi?i bir siyaset adil ve adaletli olamaz ”dedi.

Kad?na seçme ve seçilme hakk?n?n verili?inin 80. Y?ldönümünü nedeniyle düzenlenen çelenk koyma merasiminde konu?an Emel Ceylan Balc?o?lu, kad? erkek e?itsizli?ini ele?tirerek, “Kad?n emekçi durumundad?r” dedi.

Kocaeli Kent Konseyi Kad?n Meclisi üyeleri, kad?na seçme ve seçilme hakk?n?n verili?inin 80. Y?ldönümünü dün Valilik bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk b?rakarak kutlad?. Programa Kocaeli Kent Konseyi Kad?n Meclisi Ba?kan? Av. Emel Ceylan Balc?o?lu, Aile ve Sosyal Politikalar ?l Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli Kent Konseyi Ba?kan? Abdullah Köktürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve Kent Konseyi üyeleri ile çok say?da kad?n kat?l?m gösterdi.

“CUMHUR?YET?M?Z, C?NS?YET E??TS?ZL???YLE MÜCADELE ED?YOR”

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n, 24 Kas?m’da düzenlenen  I. Uluslararas? Kad?n ve Adalet Zirvesi'nde yapt??? konu?mada “Kad?n ve erkek e?it de?ildir. F?trat?na ayk?r?” sözlerine z?t olarak Av. Emel Ceylan Balc?o?lu, “Dünyan?n birçok ülkesinden çok daha önce kat?l?mc? demokrasi ile tan??an Cumhuriyetimiz, bugün her alanda cinsiyet e?itsizli?i ile mücadele etmektedir” dedi.

C?NS?YET E??TS?ZL???N? ELE?T?RD?

Konu?mas?na kad?na uygulanan cinsiyet e?itsizli?ini ele?tirerek devam eden Balc?o?lu, “E?er siyaset çözüm bulma ve üretme yöntemiyse, toplumun sorunlar?n? çözebilme kabiliyeti ise kad?n?n bak??? olmadan bu i? olmaz. Erkeklerin toplan?p kad?nlar ad?na karar verdi?i bir siyaset adil ve adaletli olamaz” ifadelerini kulland?.

“KADIN, EMEKÇ? DURUMUNDADIR”

Geli?mi? modern toplumlarda ve en ilkel kabilelerde dahi bütün dünyada kad?nlar?n üstlendi?i sorumlulu?un erkeklerden daha fazla oldu?unu vurgulayan Emel Ceylan Balc?o?lu, “Kad?nlar anne olma, e? olma görevlerinin yan? s?ra tarlada ?rgat; fabrikalarda i?çi; kamuda memur; özel sektörlerde her kategoride çal??an, ter döken, evinin ve çocuklar?n?n geçimini sa?layan emekçi durumundad?r” ?eklinde konu?tu. 

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Emel Ceylan Balc?o?lu, Kocaeli Kent Konseyi, Kand?ra Kent Konseyi,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
DENEME2, Yeni?ehirspor, KANDIRA TRAKTÖR KAZASI, Mavi Kö?e Izgara ve Kahvalt? Tesisleri, Eksik Evrak, Lamborghini, Potlar Köyü Mezarl???, KANDIRA OTO SANAY?, ABD Ba?kan? Barack Obama, Korkmaz Tencere Fabrikas?, ?stanbul Bo?az?, Sar?su Ömera?z?, RECEP TAYY?P ERDO?AN, AK Parti, Kand?ra Belediyesi Tarihi Namazgah Mesire Alan?, Haz?rl?k Maç?, Kutsal Toprak, GENÇ KALP KR?ZLER?, Tar?ma Destek Projesi, Z?pk?nla Bal?k Av?, Mehter, Ba??rganl? Taflan Koyu, Orman ve Su ??leri Bakan?, KEFKEN MEYDANI, Kand?ra TOK? Evleri Nerede, Kand?ra Cebeci Sahili, ?ZM?T YOLU KAZA, Hac? Adaylar?, kablo, Muhammet Gündüz,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN