KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Kandýra Belediye Meclisi Aralýk Ayý Toplantýsý Yapýldý
Kandýra Belediye Meclisi Aralýk Ayý Toplantýsý Yapýldý
Kandýra Belediye Meclisi Aralýk Ayý Toplantýsý Yapýldý
Kandýra Belediyesi Aralýk Ayý Belediye meclis toplantýsýnýn gündemi evsel atýk ve ruhsat tarifeleri oldu
  Bu haber, 03 ARALIK 2014, Carsamba 07:51:02 tarihinde eklenmitir.

Kandýra Belediyesi 2014 yýlý son belediye meclis toplantýsý 2 gündem maddesi ile gerçekleþtirildi. 1 önergenin verildiði mecliste ana gündem maddeleri gelir tarifesinde eksik kalan kalemlerin eklenmesi ile evsel atýk maliyetlerinin belirlenmesi oldu.

Kandýra Belediyesi Aralýk ayý belediye meclis toplantýsý, belediye meclis toplantý salonunda gerçekleþtirildi.  Gündemin birinci maddesi gelir tarifesinde eksik kalan kalemlerin belirlenmesi oldu.. Madde ile ilgili meclise açýklama yapan Ruhsat Þube Müdür vekili Sadun Kalpakoðlu, Belediye kanunlarýna göre geçmiþ dönemlerde ruhsattan 1.000 tl para alýnýyordu. Bu miktarlar yetersiz kaldýðýndan hemen hemen tüm belediyeler farklý adlar altýnda ayrý bir tarife koyarak bu ücretleri almaktadýr. Bizde Kandýra Belediyesi olarak diðer belediyelerin ruhsat tarifelerini inceledik, Kandýra'nýn þartlarýný göz önünde bulundurarak oranlarý düþük tutup bir tarife oluþturduk. Örneðin Derince Belediyesi ruhsat tarifesinin üçte biri oranýnda bir rakam belirledik'' dedi. Gündemin birinci maddesi olan gelir tarifelerinde eksik kalan kalemlerin belirlenerek güncelleme yapýlmasý maddesi bütçe komisyonuna havale edildi.

BÖLGE ÞARTLARINA UYGUN TARÝFE

Gündemin ikinci maddesi ise evsel atýk tarifelerinin belirlenmesi hususu oldu. Madde ile ilgili meclise bilgi veren Kandýra Belediyesi Fen Ýþleri Müdür Vekili Yasin Ergün, Atýk Su Altyapý ve Evsel Katý Atýk Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesi hususunda belediyelere 31/12/2014 tarihine kadar süre tanýndýðýný belirten konuþmasýnda, '' 2010 yýlýnda çýkan yasa 15/02/2013 tarihinde yayýnlanan yönetmelikte deðiþiklik yapýlmasýný içeren yasa ile 31/12/2014 tarihine kadar belediyemizin uyum saðlamasýný gerektiriyor. Ýlgili yasada bu tarihe kadar bu kanun maddesine uyum saðlayýn, evsel atýklarýn maliyetini tahsil edin denmiþ. Bizde bunun çalýþmasýný yaptýk. Bölgemizin þartlarý doðrultusunda rayiçleri en düþük seviyede tuttuk. Tahsilatý ÝSU tarafýndan yapýlacak. '' dedi. Bu madde de bütçe komisyonuna havale edildi

PARK VE CADDELERE TANINMIÞ ÝSÝMLER

CHP grubu tarafýndan Kandýra'nýn yetiþtirdiði önemli isimlerden olan Amir Ateþ ve Atilla Çetin'in isimlerinin cadde, sokak ve parklara verilmesi talebi içeren önergesi gündeme alýnarak Türlü Ýþler komisyonuna havale edildi. Gündem dýþý konuþmalarda MHP Meclis üyesi Zekeriya bayraktar tarafýndan Büyükþehir yasasýndan önce yapýlan fakat yarým býrakýlarak tamamlanamayan binalar için vatandaþa kolaylýk saðlanmasý ve maðdur edilmemesi istendi. CHP meclis üyesi Recep Þenol ise Çarþý içindeki mazgallarýn temizlenmsi ve su birikintilerinin giderilmesi yönünde talepte bulundu. Meclise 9 Aralýk 13:00' de yeniden toplanmak üzere ara verildi.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Amir Ateþi, Atilla Çetin, Kandýra Belediye Meclisi, Kandýra Belediye Meclis Toplantýsý,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Para Cezasý, KANDIRA BABALI PLAJI, Pankartý Kestiler, Youtube Müzik Nasýl Ýndirilir?, Kasýmpaþa, Bedelli Askerliðin Yaþ Sýnýrlamasý, Kandýrada Ekmek Fiyatlarý, Karayollarý Genel Müdürlüðü, KENAN ÝMÝRZALIOÐLU KANDIRA, Haber, Eski Kerpe Kayalýklar, GEBZESPOR, Bahadýroðlu Petrol, MANAV, Genç, Grip Nasýl Geçer, Masa Tenisi, KANDIRA MÝLLET KIRAATHANESÝ, KADINLAR PLAJI OTOBÜS SAATLERÝ, Pirceler Köyü Muhtarý, ÝZMÝT YOLU KAZA, Burak Çelik, Kerpe Miço Limaný, Türk, Mustafa Yýlmaz, Youtube Müzik Ýndirme, Samsunspor-Kayserispor, Tarla, Mehmet Topal Silahlý Saldýrý, Hacý Sabancý,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN