KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
KOSKEM Sezonu Kayýpsýz Kapattý
KOSKEM Sezonu Kayýpsýz Kapattý
KOSKEM Sezonu Kayýpsýz Kapattý
KOSKEM, cankurtaranlýk hizmeti verdiði sahillerde 2014’ün yaz sezonunu can kaybý olmadan kapattý.
  Bu haber, 17 Eylul 2014, Carsamba 06:44:22 tarihinde eklenmitir.

KOSKEM, cankurtaranlýk hizmeti verdiði sahillerde 2014’ün yaz sezonunu can kaybý olmadan kapattý.

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý bünyesinde cankurtaranlýk hizmeti veren Kocaeli Su Kazalarýný Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2014 deniz sezonunu can kaybý yaþamadan baþarýyla kapattý. 7 Haziran’dan bu yana cankurtaranlýk hizmeti veren KOSKEM,  yaz sezonunda boðulma tehlikesi geçiren 658 kiþiyi hayata döndürdü. KOSKEM’e gönüllü olarak kurumlar ve pek çok STK’ cankurtaran desteði verdi. 

CANKURTARANLAR SEZONA VEDA ETTÝ

KOSKEM sezonun kapanýþý için Cebeci’de program düzenledi. Programa Genel Sekreter Yardýmcýlarý Doðan Erol ve Feyzullah Okumuþ, Ýtfaiye Daire Baþkaný Doðan Kara, Kefken Jandarma Komutaný J. Baþçavuþ Murat Çetin, Kerpe jandarma Komutaný J. Baþçavuþ Bekir Yýldýz, Sahil Güvenlik komutaný Tolga Coþkun, Cebeci Muhtarý Gürkan Durmuþ, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Þube Müdürü Osman Koçak, KOSKEM Sorumlusu Ramazan Üzmez, Ambulans Birim Sorumlusu Salim Uslu, Kocaeli AKUT Þube Baþkaný Yasin Kaymaz, MAGDER Þube Baþkaný Bahri Soyyiðit, Deniz Yýldýzlarý Spor Kulübü Derneði Temsilcisi Sedat Türkmen, Gönüllü Ýtfaiyeci Birim Sorumlusu Fahretin Gün, YÜDAK Baþkaný Kerim Bedri Saçan, Derin Dalýþ Kulübü Temsilcisi Mehmet Yasin Ecevit ve cankurtaran olarak görev yapan gönüllüler katýldý. 

GÖNÜLLÜ CANKURTANLARA TEÞEKKÜR

 Programda konuþan Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Erol, insan hayatýnýn deðerli olduðu bilinciyle bu yaz sezonunu ölüm vakasý olmadan geçirmiþ olmanýn onurunu taþýdýklarýný söyledi. Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Erol “KOSKEM’in hizmet verdiði 8 sahil bölgesinde görev yaptýðý saatlerde ölüm vakasý olmadan sezonu kapattýk. Bundan sonraki yýllarda da ayný hedef doðrultusunda çalýþmamýzý sürdüreceðiz. Burada görev yapan kamu kurumu çalýþanlarýna özellikle de gönüllü olarak burada insanlar boðulmasýn diye gayret gösterenlere çok teþekkür ediyorum” dedi.  

TÜRKÝYE’DE BÝR ÝLK

Uzaktan bakýldýðýnda cankurtaranlýðýn kolay gibi görüldüðünü ifade eden Ýtfaiye Daire Baþkaný Doðan Kara da 3 buçuk ay sahillerde görev yapmanýn kolay olmadýðýný belirtti. Daire Baþkaný Kara “Bu yýl bir ilki yaþadýk sýfýr kayýpla sezonu kapattýk. 658 vatandaþýmýzý cankurtaranlarýmýz hayata baðladý. Aileleriyle birlikte binlerce insanýn mutluluðunun temelinde cankurtaranlarýmýz var. Bu çalýþma Türkiye’de bir ilk. Devlet ve vatandaþ iþbirliði ile neler yapýlabileceðinin göstergesi. Bundan sonra 2015 sezonu için hazýrlýk yapacaðýz. Personelimizin geliþimi için çalýþmalar yapacaðýz” þeklinde konuþtu. Programda cankurtaranlýk hizmetine destek veren kurumlara,STK’lara ve gönüllü cankurtaranlara teþekkür belgesi verildi.  

3464 KÝÞÝ KURTARILDI

2005 yýlýndan bu yana Kocaeli sahillerinde cankurtaranlýk hizmeti veren Kocaeli Su Kazalarýný Engelleme Merkezi (KOSKEM), 2008 yýlýna kadar sadece bir bölgede hizmet verirken 2009’da itibaren haftanýn yedi günü Kandýra- Cebeci, Kumcaðýz, Seyrek, Sarýsu, Baðýrganlý; Karamürsel- Altýnkemer ve Darýca Bayramoðlu halk plajlarýnda göre yapmaya baþladý. KOSKEM bugüne kadar toplam 3 bin 464 boðulma vakasýna müdahale etti.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
ÞÝLE KANDIRA OTOYOLU, 10 Kasým, Başaranspor, iPhone 3G Kapatma, Kurtyeri Köyü, Bölük Dur Kandýralý Sende Dur, Kabaaðaç Köyü, YOL ÝHALE 2018, Gazanfer Evin, Ýlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Çalýþkan, kerpe yolu, SanDisk, Niyazi Tanrýkulu, Kandýra Belediye Baþkanlýðý, Ýstanbul, MEHMET BÝROL KANDIRA, TAMER TUNA, ZAFER BAYRAMI, traktör, Zeynel Abidin Kesikbaþ, Çalca Mahallesi, Kerpe Paþaaðzý, SON ÝHALELER 2016, KEFKEN DOÐALGAZ, Cebeci Yolunda Ýnfaz, Kadir Gecesi, ARDA TURAN 2017, Kumcaðýz Kerpe, Zýpkýnla Balýk Tutmak, Emine Ülker Tarhan,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN