KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü y
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÃ?YÃ?KAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÃ?YÃ?KAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde A
Cebeci Muhtar? Gürkan Durmu?'la �ok �zel..
Cebeci Muhtar? Gürkan Durmu?'la �ok �zel..
Cebeci Muhtar? Gürkan Durmu?\'la �ok �zel..
Kand?ra?n?n en güzel tatil köylerinden biri olan Cebeci?de 28 y?ld?r Gürkan Pansiyon?un i?letmecili?ini yapan ve Cebeci muhtar? olan Gürkan Durmu? Kand?ra Haber'e çok özel aç?klamarda bulundu.
  Bu haber, 01 Agustos 2014, Cuma 20:04:33 tarihinde eklenmitir.

Kand?ra’n?n en güzel tatil köylerinden biri olan Cebeci’de 28 y?ld?r Gürkan Pansiyon’un i?letmecili?ini yapan ve Cebeci muhtar? olan Gürkan Durmu? Kand?ra Haber'e çok özel aç?klamarda bulundu.

Mobil Karakol Deste?i Gerek

Durmu?,yaz aylar?nda nüfusu 300.000 ki?iye kadar ç?kan Cebeci'de 20 ki?ilk jandarma ekiplerinin yetersiz kald???n? ,  zaman zaman güvenlik problemlerinin ya?and???na dikkat çekerek Cebeci'nin mobil karakol deste?ine ihtiyac?n?n oldu?unu belirtti.

Bu Yaz Poliklinik Yok

Cebeci Köyü Muhtar? Gürkan Durmu?,"Cebeci'de önceki y?llarda Kand?ra Devlet Hastanesi'nin semt poliklini?i hizmet ediyordu.?nsanlar sa?l?k problemlerini çözmek için bu poliklini?i kullan?yor ve insanlar?n taleplerini kar??l?yordu.Ancak bu yaz poliklinik hizmet vermiyor.Dolay?s?yla acil durumlarda vatanda?lar?m?z Kand?ra'ya gitmek durumunda kal?yor."

Cebeci 1 Ya??nda Bebek Gibi

"Cebeci'ye Mavi Bayrak verilmesiyle birlikte yat?r?mlar art?yor.Dolay?s?yla ben Cebeci'yi henüz bir ya??nda bebek gibi görüyorum.Do?as?n?n hala bakir olu?u,ye?il ile maviyi bulu?turmas? ve 3 kilometrelik plaja sahip olu?u Cebeci'yi turizmde avantajl? k?l?yor."

Turizm ??letmeleri Yetmiyor

"Cebeci art?k öyle bir hal ald? ki gelen misafirlerin taleplerini kald?ramaz hale geldi.Konaklama baz?nda ciddi yat?r?mc?lar?n bölgeye gelmesi ?art.Büyük otellerle büyük i?letmelerle gelen talebe cevap verilebilir."

Pazarburnu Termal Suyu

"Pazarburnu'nda termal su bulundu.Yetkililer gerekli analizleri yap?p buradaki kayna??n kullan?labilirli?i ölçtüler.Söz etti?im alanda 1200 dönüm alan kiraland?.?leriye dönük bu ba?lamda çal??ma bekleniyor."

Gökda? Rüzgar Gülü Projesi

"Gökda?'da gerekli enerji ölçümleri yap?ld?.Elektrik üretimi için rüzgar gülü in?a edilecek.Cebeci'nin 35.000 ki?ilik enerji ihtiyac?n? kar??layacak.

Ekspres Yol Olmal?

"Cebeci'ye ula?mak için Kefken ve Kovana?z? sahillerinden geçmek gerekiyor.Bu da özellikle yaz aylar?nda ola?anüstü bir y???lmaya sebep oluyor.Üçüncü köprü projesine ba?l? yollar aç?ld???nda sahillerimize ekspres yollara aç?labilir ve ula??m çok ciddi manada rahatlayabilir."

Cebeci'ye Dair..

"Cebeci’yi daha ya?anabilir bir hale getirmeyi, tan?tmay?, ya?am kalitesini art?rmay?, tüm Cebeci sakinlerinin 7/24 yan?nda olarak muhtarl???m?z?n kap?lar?n? herkese aç?k tutmay?, sorunlara derhal müdahale ederek, Cebeci’yi; y?l?n 12 ay? oturulabilir, gezilebilir ve tatil yap?labilir konuma getirmeyi en büyük vazifelerimizden biri olarak görüyorum."dedi.

Gürkan Durmu? Kimdir?

1976 Kand?ra do?umlu olan Durmu?, ?stanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Lisesi mezunu. 28 y?ld?r Cebeci’de Gürkan Pansiyon’un i?letmecili?ini yap?yor, evli ve iki çocuk babas?.

Foto-Video:Hakan ÖZCAN

Yorumlar
Yorum  savas
muhtar
nas?l sec?lm?s b?lm?orum ama kend?n?s? gercekten ?se yaramaz b?r? yorumda yorumuma kars?l?k yay?nlan?rm? b?lmem


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Gürkan Durmu?, Kand?ra Haber, Cebeci Sahili, Cebeci Plaj?, Cebeci Muhtar?, Hayri �zcan,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi �ekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Madde Ba??ml?l???, Anadolu Partisi, Cüneyt �ak?r, Kocaeli T Tipi Cezaevi Telefon, Sakarya, ?stanbul Adli T?p Kurumu, Kumca??z Sahili, Hande Ataizi, foto?raflar, Emre Belözo?lu Sald?r?, Kand?rada Domuz, GRAM ALTIN 2018, Derince E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Radyoloji Uzman?, Kocaeli �niversitesi T?p Fakültesi Hastanesi, KOSKEM Ekipleri, Kand?ra Görele Pidecisi Telefonu, Ekmek Gramaj?, Gençlerbirli?i, ARDA TURAN 2017, MHP ?lçe Ba?kan? Türkan �zcan, KAN�EV-DER, SA?M USLU, Kand?ra ?lçe Müftülü?ü, Hüseyin Y?lmaz, Anadolu Teknik Lisesi Metem Rehber �?retmeni Aydan Y?lmaz, ?zci Kamp?, ?ehit Abdul Samet �zen, KEFKEN L?MAN YUNUS, Dr.Halil ?brahim Kahraman, KANDIRA OTO SANAY?,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN