KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
CHP'li Vekil Haydar Akar Kandýra Yolu'nu Meclise Taþýdý
CHP'li Vekil Haydar Akar Kandýra Yolu'nu Meclise Taþýdý
CHP\'li Vekil Haydar Akar Kandýra Yolu\'nu Meclise Taþýdý
Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarý, özellikle tatil zamanlarýnda yollarý adeta kan gölüne çeviriyor. Konuya iliþkin Ulaþtýrma Bakanýnýn cevaplamasý istemiyle soru önergesi veren Akar önerge de önemli bulgulara da yer verdi.
  Bu haber, 04 Temmuz 2014, Cuma 20:02:05 tarihinde eklenmitir.

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarý, özellikle tatil zamanlarýnda yollarý adeta kan gölüne çeviriyor. Konuya iliþkin Ulaþtýrma Bakanýnýn cevaplamasý istemiyle soru önergesi veren Akar önerge de önemli bulgulara da yer verdi.

10 YILDA 10 MÝLYON KAZA

Akar ülkemizde son 10 yýlda 10 milyon trafik kazasýnýn olduðunu belirtirken bu kazalarda 50 bin kiþinin hayatýný kaybettiði 1 milyon 850 bin kiþinin de yaralandýðýný belirtti. Geçtiðimiz yýl da durumun farklý olmadýðýna deðinen Akar 2013 yýlýnda 1 milyon 250 bin trafik kazasýnýn meydana geldiðini, bu kazalarda 4 bin vatandaþýmýzýn hayatýný kaybettiðini 274 bin vatandaþýmýzýn yaralandýðýný belirtti.

TÜRKÝYE YÝNE DÜNYA SIRALAMASINDA

Dünya saðlýk örgütünün raporuna dikkat çeken Akar, geliþmiþ ülkelerde bu kazalarýn son 10 yýlda yüzde 40 oranýnda azaldýðýný; ancak Türkiye’nin en fazla kaza olan ülkeler sýralamasýnda Kamboçya, Çin, Mýsýr, Hindistan, Kenya, Meksika, Vietnam gibi Ülkelerle birlikte dünya sýralamasýnda ilk yirminin içerisinde olduðunun altýný çizdi.

KANDIRA YOLU ÖLÜM YOLU

Kocaeli’de yaþanan trafik kazalarýna deðinen Akar, 2013 yýlýnda sadece polis sorumluluk bölgesinde 6.466 kazanýn meydana geldiðini bu rakamla da Kocaeli’nin Türkiye’de 10. sýrada yer aldýðýný belirtti. Özellikle Ýzmit- Kandýra yolunda son zamanlarda artan kazalara önergesinde yer veren Akar, Ýzmit- Kandýra yolunda son aylarda yaþanan 6 ölümlü kazada 10 vatandaþýmýzýn hayatýný kaybettiðini 22 vatandaþýmýzýn yaralandýðýný ve bu kazalarýn arttýðýný söyledi.

ÖNLEMLER ALINIYOR MU?

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, soru önergesinde Kocaeli de meydana gelen kazalarýn yoðunlaþtýðý yerlerle ilgili herhangi bir çalýþmanýnýn yapýlýp yapýlmadýðýný ve hangi önlemlerin alýndýðýný sordu. Akar’ýn önergesi þöyle,

Kocaeli ilinde Trafik kazalarýnýn yoðunlaþtýðý bölgelerin tespiti yapýlmakta mýdýr?

Bu bölgelerde meydana gelen kazalarýn sebep araþtýrýlmakta mýdýr?

Maydana gelen kazalarý önlemeye yönelik herhangi bir tedbir ve iyileþtirme çalýþmasý yapýlmakta mýdýr?

Bu kazalardan kaç tanesi yol kusurlarýndan kaynaklanmýþtýr? Yol kusurlarýndan kaynaklanan kazalar yüzünden devletin ve sorumlu kurumlarýn, kazada maðdur olan vatandaþlara ya da yakýnlarýna ödediði tazminat var mýdýr?

Son yýllarda artýþ gösteren ve ölüm yolu diye basýnda yer alan Ýzmit- Kandýra yolu üzerinde meydana gelen kazalarýnýn nedenleri nelerdir?

Bu kazalarý önlemeye yönelik tedbirler alýnmakta mýdýr?

Tedbirler alýnýyor ise neden kaza sayýsý artarak devam etmektedir?

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili, Haydar Akar,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
HASAN ALÝ KALDIRIM GÝDÝYOR MU, CHP KANDIRA, BÝM PERSONEL ALIMI, Kurtarma Timi, Ballar Köyü, Kandýra Kerpe Paþaaðzý, Recep Tayyip Erdoðan Seçim Pankartý, Kandýra'da bayram namazý ne zaman? Kandýra'da Kurban Bayramý için namaz saat kaçta?, 41 Harran Düðün Salonu, kutlu doðum haftasý, Ýþadamý Günay Gülcü, Ýkramiye Ödemeleri, Kefken Sahilleri, MUSA GÖDEK KAYIP, TAMER TUNA, KANDIRA TOKÝ YAPIMINA BAÞLANIYOR, ÜNAL KÖKEN ELEÞTÝRÝ, Youtube Mp3 Programsýz Ýndir, Okul Müdürleri, Kameriye Üretimi, Barcelona-Juventus, Türkiye Muhtarlar Derneði, KANDIRA BABALI PLAJI, Ziraat Bankasý Kandýra Þubesi Müdürlüðü, MUSA GÖDEK KEFKEN, Muðla, TRT, ÇEFTÇÝ DESTEKLEMELERÝ 2018, Hazar Ergüçlü, Duraklý Köyü,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN