KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Kandýra Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu'ndan 2.AB Projesi
Kandýra Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu'ndan 2.AB Projesi
Kandýra Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu\'ndan 2.AB Projesi
Kandýra Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu’nun, 2013 teklif çaðrýsý döneminde Ulusal Ajans’a baþvurusunu yapmýþ olduklarý "Heritage of Medieval Experience – Ortaçað Yaþam Mirasý" isimli Comenius Çoklu Okul Ortaklýklarý projeleri kabul edildi.
  Bu haber, 30 KASIM 2013, Cumartesi 00:53:37 tarihinde eklenmitir.

Kandýra Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu’nun, 2013 teklif çaðrýsý döneminde Ulusal Ajans’a baþvurusunu yapmýþ olduklarý "Heritage of Medieval Experience – Ortaçað Yaþam Mirasý" isimli Comenius Çoklu Okul Ortaklýklarý projeleri kabul edildi.

Okul Müdürü Nevzat Aktaþ, proje ortaklarý olan Ýspanya’nýn “Colegio Maria Inmaculada”, Polonya’nýn “Zespol Szkol Miejskich nr 2 w Grajewie”, Ýngiltere’nin “The Warriner School” ve Fransa’nýn “College Elsa Triolet” okullarýnýn iþbirliði dahilinde 2 yýl sürecek olan proje çalýþmalarýnýn baþladýðýný belirtti. 8 Þubat 2014 tarihinde Ýspanya, Mayýs 2014’de Polonya,Þubat 2015’de Ýngiltere ve Mayýs 2015’de ise Fransa da ortak okullarýnýn katýlýmý ile etkinlikler düzenleneceðini ifade eden Aktaþ, okulda görev yapan 12 öðretmen ve 12 öðrencinin bu ülkelerde düzenlenecek olan etkinliklere katýlacaðýný belirtti.

ETKÝNLÝKLERE KATILACAKLAR
Okul Müdür Yardýmcýsý Hakan Bozan, “Proje kapsamýnda, geçmiþten günümüze kadar varlýðýný korumuþ yaþam yerlerinde yaþayan insanlarýn kültürlerinin, adetlerinin, gelenek ve göreneklerini öðrenme kapsamýnda çeþitli etkinlikler yapýlacak. Polonya ve Fransa’da yapýlacak toplantýlar esnasýnda orada düzenlenmekte olan 2 festivale katýlacaðýz ve oradaki etkinliklerde öðrenci ve
öðretmenlerimiz de rol alacak” þeklinde konuþtu.

DÝL ÖÐRENÝMÝNÝ GELÝÞTÝRDÝLER
Okul Müdürü Nevzat Aktaþ ise, “Bu tür projelerin öðrencilerimiz ve öðretmenlerimiz için çok faydalý olduðunu düþünüyorum. Daha önce 2009 – 2010 yýllarýnda yürüttüðümüz ve baþarý ile tamamladýðýmýz “Why are we so different?” isimli projemizden de edindiðimiz deneyim ve tecrübelerin, gerek öðretmen gerekse de öðrencilerimizin üzerinde özellikle dil öðrenimi yönünden olumlu motive edildiklerini gördük” dedi.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Kandýra Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu, Yusufça Þehit Ýrfan Yaman Ýlkokulu, Hakan Bozan,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
chp, KANÇEVDER, Turan Sarý, Akçakoca Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Tokgöz, Ramazan Bayram Namazý, KUMCAÐIZ KÖPRÜSÜ, Kandýra þemsiye, Demirspor , Peker Açýkalýn, Av. Emel Ceylan Balcýoðlu, çeþme, Açýksu Yüzme Þampiyonasý, turna þenliði, Kandýra Yoðurdu, Potlar Köyü Mezarlýðý, Bozburun Ýlköðretim Okulu, KANDIRA CANKURTARAN, Barack Obama, Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, Emine Demircili, Bedelli Askerlikte Son Dakika, Kerpe Gökhan Otel, Köy Pazarý, KANDIRA EK SEFERLER, KANDIRA HEDÝYELÝ KÖYÜ, Kefken'de Bayram, KAR KÝPLERÝ, KANDIRA TRAFÝK KAZASI, KANDIRA YANGIN, ÝZDÝVAÇ PROGRAMLARI,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN