KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Devlet Önce Sattý Sonra Geri Aldý Köylüler Ýsyan Etti
Devlet Önce Sattý Sonra Geri Aldý Köylüler Ýsyan Etti
Devlet Önce Sattý Sonra Geri Aldý Köylüler Ýsyan Etti
Kendilerinden oturduklarý arazilerin metrekaresi baþýna 350 TL bedel istenilen Kumcaðýzlýlar, bu duruma neden olan 2-B Yasasý’nýn adaletli bir þekilde uygulanmasýný istiyor
  Bu haber, 06 Agustos 2013, SALI 10:40:32 tarihinde eklenmitir.

Kandýra Kurtyeri Köyü Kumcaðýz mevkiinde 21 dönümlük alanda yaþayan 140 hane sakini, kara kara 6292 sayýlý 2-B Yasasý`na göre devletin metrekare bedelini 350 TL olarak açýkladýðý taþýnmazlarýnýn ödemelerini nasýl yapacaklarýný düþünüyor. Vatandaþlar, Kumcaðýz`ýn 500 metre uzaklýðýndaki Doðanlar semtinden 70 TL ve üzerinde turistik tesisleri bulunan Kefken ile Kerpe`den ise 110 TL rayiç bedel istenirken kendilerinden böyle yüksek bir ödeme talep edilmesine anlam veremiyor. Seslerini duyurmak için bir araya gelen Kumcaðýzlýlar, 2-B Yasasý`nýn eþit bir þekilde uygulanmasýný istiyor.

NASIL ÖDEYECEÐÝZ?

Kumcaðýz sakinleri, durumun bir an önce düzeltilmesi için ilgili kurumlara yazdýklarý dilekçelerin de olumsuz sonuçlandýðýný söyleyerek; “Bizden ödeyemeyeceðimiz bedeller isteniyor. Bizler emekli insanlarýz, devletin istediðini ödeyemeyiz” dedi. Konuyla ilgili olarak konuþan maðdur vatandaþlardan Ahmet Kamil Gökbayram, “Benim burada 797 metrekare yerim var, benden 167 bin TL para istiyorlar. Emekliyim ve nasýl ödeyeceðimi bilmiyorum. Biz fiyatlarýn düþürülmesini istiyoruz. Kefken ve Kerpe`de fiyatlar 110 TL, ama Kumcaðýz`da nasýl 350 TL oluyor. Bizler 2-B Yasasý`na karþý deðiliz. Sadece aradaki fiyat farkýný anlayabilmiþ deðiliz” diye konuþtu.

OLUMLU CEVAP ALAMADIK
Maðdur olan bir diðer vatandaþ Ethem Bayraktar ise, “Devlet bize bu arazileri 2003 yýlýnda metrekaresi 23 TL`ye sattý. 2007 yýlýnda ise yanlýþlýkla sattýklarýný belirtti ve arazileri geri aldý. O zaman bizden aldýðý paralarý ise geçtiðimiz sene geri verdi. Þimdi yeniden satýyor, hem de 350 TL`ye. Ýzmit Milli Emlak Müdürlüðü`ne yazý yazdýk. Ama olumlu bir cevap da alamadýk. Bizlere ya 5 yýlda 10 eþit taksitle ödeyin ya da kalkýn gidin diyorlar” diyerek sýkýntýsýný dile getirdi. Baþka bir Kumcaðýz sakini Oðuz Doðan da, “Diðer yerlere en güzel yatýrýmlar yapýldýðý halde, buraya doðru dürüst yatýrým yapýlmadý. Açýklanan fiyatlar ise 5-6 katý. Ben de 130 metrekareye 15 bin TL ödeyeceðim. Antalya`daki köylüleri televizyonda izlediðimde neden eylem yaptýklarýný daha iyi anladým” dedi.

DEDELERÝMÝZDEN KALDI
Bu topraklarýn kendilerine dedelerdinden ve babalarýndan kaldýðýný belirten bir diðer maðdur vatandaþ Fatma Aydýn ise, “Buralar 50-60 seneden beri kullandýðýmýz araziler. Bu zamana kadar böyle bir þey olacaðýný düþünmemiþtik. Devletin buna bir çare bulmasýný istiyoruz. Benim 4 dönüm yerimi 6 çocuðuma pay ettim. Her birine 600`er metre yer düþtü. Yani benim çocuklarýma 23 bin TL miras býrakmýþ oldum. Eþimden 500 TL emekli maaþý alýyorum, ben bu parayý nasýl ödeyeyim” diyerek sesini yetkililere duyurmaya çalýþtý. 

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri Kurtyeri, Kumcaðýz, Kefken, 2-B Yasasý, Arsa, Tarla,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
bvvbbvc, Kandýra Seçim 2015, Marmaris, Zabýta Ýhbar, ÝZMÝT ÞÝÝR, KANDIRA TOKÝ TAM LÝSTE, KERPE KAYALIKLAR ÝNTÝHAR, Akdurak Mahalle Muhtarý, Kandýra Kaymakamý Oktay Erdoðan, Gýda Organize Sanayi Bölgesi, Piton Yılanı, Var mýsýn Yok musun, Ýstanbul-Kocaeli, MHP, Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Kandýra Polemik, BARSELONA, 360, KEFKEN BALIK, kuyumcu, 2B Bedelleri, Kandýra þemsiye, Kandýra Kent Konseyi, ÝSU Genel Müdürlüðü, Seyrek Kantur Tatil Sitesi, Kandýra Fýndýk Fiyatlarý, Kandýra Kaymaz Erikli Köyü, MEHMETÇÝK ÞÝÝRÝ, Bitlis, Ümir Özat,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN