KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELED?YE BA?KAN ADAYI K?M OLACAK?
Kocaeli?nin turizme aç?lan penceresi olan Kand?ra ?lçesi son 5 y?ld?r oldukça kötü yönetiliyor
KOCAEL?SPOR 2-0 MU?LASPOR
Kocaelispor, bugün konuk etti?i Mu?laspor?u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLA?IMI
AK Parti Kand?ra Belediye Ba?kan Aday Aday? Yakup Karaaslan sosyal medya hesab?ndan yapt??? payla??m
TAHIR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurba?kan? ve AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, ?stanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK
AY?E YOLCU: KANDIRA HAK ETT???N? HALA BULAMADI MALESEF!
AY?E YOLCU: KANDIRA HAK ETT???N? HALA BULAMADI MALESEF!
AY?E YOLCU: KANDIRA HAK ETT???N? HALA BULAMADI MALESEF!
Ay?e Yolcu, 26.08.2018 tarihli kö?e yaz?s?yla sizlerle..
  Bu haber, 26 Agustos 2018, Pazar 15:28:55 tarihinde eklenmitir.

Kand?ra hak ettigini hala bulamad? maalesef!

Rahmân ve Rahîm olan Allah'?n ad? ile..

Kand?ra icin söylenecek o kadar çok ?eyler var ki nereden ba?lasam bilemiyorum dostlar!

Tarihi geçmi?i ve gelece?i parlak , sahilleri ilede süslü Kand?ram..

 

Ne varki k?ymetini bilen yok.

86 senesinde b?rak?p gitmi?tim, geldi?imde de yine ayn? Kand?ra ile kar?? kar??ya geldim..

Hiç bir de?i?iklik yok,

32 sene icinde kaç Belediye Ba?kan? geldi ?u Kand?raya..Ne yap?p gittiler çok merak ediyorum 

Do?rusu sözüm tüm belediye ba?kanlar?nad?r.. 


Ad? var ya " Belediye Ba?kan? " 

Oooo süper    ...

Devlat adamlar? .

Makam sahipleri .

Geçici ünvan bunlar !

Bugun vars?n?z ama ya yar?n?


Ama halk ne makamlara ne mevkilere nede zenginli?inize bakar,

Halk ve hak sadece insanl???n?za bakar..

Bo?una demiyorum ;


Bo?luk dolduran de?il yeri doldurulamayan olal?m diye .

Evler villalar yaparak en lüks arabalar  alarak nam yapamazs?n?z !

Ancak ve Ancak gönüllerde yer edinirseniz 

Nam?n?z as?rlar boyu söylenir ve dillenir....

Birileri birilerini korku ile seviyor ise bu sevgi de?il bask?d?r dostlar.

Isten ç?kar?lma bask?s? !

Ekme?i ile oynan?r bask?s? !!

Selam bile vermekten korkarlar di?erlerinin sevmediklerine..!  

Ya duyulursa ! Ya görülürse !


Korkudan dogrular söylenemiyor !

Ard?ndan bir iftira kampanyas? ..

Bilip bilmeden at?p tutuyorlar ve birilerinin ahlar?n? al?yorlar ... iftiralar? atanlar , yayanlar ve inananlar ayn? iftiraya u?ramadan ölmezler bunu bilmiyorlarm? acaba !

 

Ac?yorum böylelerine..

Ne  günlere kald?k ya Rabbi...

Sadece gülüyorum...S?rf gülüyorum .. 

Her ?eyin bir zaman? var bekliyorum..!!!


Neyse anlayan anlad? ne demek istedi?imi ....

yap?lan baz? güzelliklerde var elbette ki...

Büyük?ehir belediye ba?kan?m?z ?brahim Karaosmano?lu'ndan Allah raz? olsun her daim yan?m?zda..

Okullar yenilenmi? ..

Hastahane yap?lm??,

Namazgahda guzel bir tesis yap?lm??,

Büyük?ehirbelediyesine te?ekkür ederiz..


Ancak Kand?ra'n?n merkezi ayn? ;

Trafi?i ayn? (  zab?ta ekipleri hergün geziyor ikaz ediyor ama malesef dinleyen adam yok )

Zab?ta olsun  ,emniyet olsun görevlerini yerine getiriyorlar da bizim insan?m?z neden böyle yap?yor anlam?yorum...

Arabadan ad?m atmaya yer yok..

Ya zaten yürümeye yer yok kalk?p birde kald?r?ma park ediyorlar ya pes do?rusu!!!!

Birde fakirlikten dem vururlar !

Sokaklar Araba kayn?yor...

?nsandan çok Araba var bu nas?l fakirlikse buda ayr? bir konu tabi .


Birde çöp meselesi beni ç?ld?rt?yor!

Hergün dükkan?m?n önünden çöp toplamaktan g?na geldi inan?n arkada?lar...


Niye biz böyleyiz?

Niye yedi?imiz içti?imiz seyleri soka?a at?yoruz?!

Niye temizlik anlay???m?z s?f?r?!

Biz "temizlik ?man?n yar?s?d?r "diyen bir din'in mensuplar?y?z! 


Böyle mi olmal?y?z?!

Vatan?m?z? memleketimizi böylemi koruyup kollayaca??z!?

Herseyi ba?kalar?ndan beklememeliyiz Arkada?lar...belediyenin temizlikçisi gelecekte temizleyecek dememeliyiz....

Bir bizim ülkemizde temizlikci i?ciler ellerinde süpürge ile dola??yor sokaklar? temizlemek için..

Avrupa'da yok böyle bir sistem,

Sebebide malum; çünkü insanlar bilinçli..


Çöpünü soka?a atmaz, atan?da kabul etmez, polise ?ikayet ederler ....

En ufak bir çöp dahi yere atmay?n canlar,

Çöp kutusuna at?n yoksa  cebinize koyun evde çöpe atars?n?z...

Lütfen artik temiz bir millet olal?m ya!

Sahillerde çöpler

Evlerin önünde çöpler 

Sokakta çöpler !!

Biraz daha dikkat edelim Arkada?lar kim nerde bir çöp bulursa üstünden atlamas?n eline al?p çöpe ats?n ne oluuur !!!

 

Birde ?u erkek milletine bir kaç sözüm olacak arkada?lar..

Allah A?k?na art?k yeter ya...!!!!!

Yerlere tükürmeyiiiiiiiinnnnnnnn.....!!!!!!!

i?renç bir durum bu ya !


Art?k yere bakarak yürüyemez oldum!

Tiksiniyorum! sokaklara ve  yerlere tükürenlerden !!! ??reniyorum!!!

Daha geçen gün evimin önünde bir adam ?öyle hokkali bir tükürdü kap?m?z?n önüne 

Ç?ld?rmamak elde de?illl.! Midem kabard? balkondan sesi duyunca 😡!!!

Olmaz böyle bir ?ey ya !!!

Yok böyle bir ?ey yani !!

Ç?k?p ba??racakt?m adama ! Zor tuttum kendimi  inan?n..ö?üre ögüre iceri zor attim kendimi...

Bu nedir Allah a?k?na arkada?lar ya!

Art?k pisli?e ve böyle insanlara bir dur demeliyiz...Geç bile kald?k canlar..!

Ben bundan sonra asla tolerans göstermeyece?im çöp atana da 

Yerlere tükürenlere'de ..sizlerde öyle olun cok rica ediyorum Arkada?lar 

Lütfen hepimiz böyle tepkili olursak daha temiz bir memleket daha temiz bir Vatan'a sahip oluruz in?allah....

Dedim ya çok söylenecek söz var...


Allah bizleri temizlerden ve Ar edep Haya Helal haram konusunda da temizlenenlerden eylesin ....Kul hakk? yiyenlerden gönül k?ranlardan bertaraf etsin in?aAllah..

Hakk?m?zda hay?rl?lar?n en hay?rl?s? olmas? temennisi ile kal?n sa?l?cakla sevgili okuyucular?m......


Ay?e Yolcu....

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri AY?E YOLCU 26.08.2018,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Ba??rganl?
Cebeci
Babal?
Dikili
Sar?su
Pembe Kayalar
Kovana?z?
Kapri Koyu
Kefken
Kumca??z
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZEL?M TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kand?ra Kefken Aç?klar?nda 117 Mülteci Yakaland?
Gül?en - Yatcaz Kalkcaz Orday?m
Kand?ra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Bal?kç?larla Karadeniz
Cem Y?lmaz Kand?ra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Kand?ra Belediye Ba?kan?, ?irketsel Sosyal A?lar, KAR K?PLER?, Ahmet Gödek, Kand?ra Uçurtma ?enli?i, Kerpe Plaj?, Kand?ra Gençler Birli?i Belediyespor, Pervari, ccc, Sungurlu Baraj?, 2B Bedelleri, P?narl? Köyü, radyo, Kerpe ?ftar, KOCAEL? FUHU?, uefa, Kand?ra Akçakoca ?lkö?retim Okulu, Kand?ra MHP Kongre, PEMBE KAYALIKLAR KAYIP, Fatih Tekke, JANDARMA PEMBE KAYALIKLAR, Juventus, Boko Haram, KIDEM TAZM?NATI NASIL HESAPLANIR, Teyfik B?RG?N, Emniyet Müdürü, ARDA TURAN 2017, KLAS HAMAL KANDIRA, Ayhan K?l?ç, Güvenlik,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN