KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
AYÞE YOLCU: SEN HÝÇ SEVDÝN MÝ?
AYÞE YOLCU: SEN HÝÇ SEVDÝN MÝ?
AYÞE YOLCU: SEN HÝÇ SEVDÝN MÝ?
Ayþe Yolcu'nun 05.08.2018 tarihli köþe yazýsý sizlerle.
  Bu haber, 05 Agustos 2018, Pazar 13:15:26 tarihinde eklenmitir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adý ile...

Hayýrlý pazarlar sevgili dostlar ...

Bugün þöyle bir düþündüm kendi kendime ; biz bu  dünyaya ne için geldik ve ne yapýyoruz diye .

Öyle boþ yaþýyoruz'ki dostlar !

Dünyanýn fani olduðunu, bir imtihan yurdu olduðunu bile bile bomboþ yaþýyoruz!

Evet Müslümanýz Elhamdülillah ama o kadar Ýslamdan uzaðýz'ki Rabbim bizleri affetsin 

Ýslamdan bir haber yaþýyoruz malesef !

Tüm islam alemine bakýyorumda ;

Hak yemek, sahtekarlýk, dalavere , dedikodu , çekememezlik, haset , kin , nefret , ne kadar kötü haslet varsa Müslümanda ne yazýk'ki ..!!

Ýçler acýsý bir durum bu ...

Ýslam bumu ?

Kulaktan duyma din bilgisi ile doluyuz !

Ýlk inen ayet neydi bize?  bir düþünelim !

" igra , bismi Rabbikelleziy halak ."

Seni yaratan  Rabbinin adý ile OKU !

Okumayý emreden bir Dîne mensup Müslümanlar  olarak gereðini yapýyormuyuz  acaba ?

Kulaktan duyma hurafeler ile yaþýyor ve araþtýrma yapmaya bile gerek duymuyoruz dostlar !

Ne kadar aciziz ! 

Ýlk önce kendi Kitabýmýz olan Kur'ân-ý Kerîm'i okumalýyýz, okumalýyýz ki 

Yaratýlýþ gayemizi , insanlýðý, sevgiyi,huzuru bulmalýyýz: þöyleki;


Dünya Sevgi üzerine yaratýlmýþtýr,

Neden sevgi? Çokmu önemli sevgi? Sevmek zorundamýyýz ? Bu sualin cevabýný sevgili Peygamberimize soralým. O, þöyle buyuruyor :

(Sallallahu aleyhi ve sellem)

„Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin edrim ki siz cennete giremezsiniz, Ýman etmedikce. Ýman etmiþ olmazsýnýz ,birbirinizi sevmedikçe!

Evet sevmeyi bilmeliyiz Dostlar !

Kendimizden deðil, baþkalarýndan bekledik sevgiyi. Vermeyi bilmeden, almayý öðrenmek istedik.

Evet sevgili Dostlar  ilk önce Yaradaný sevmeliyiz, 

Allah'ýn  ( c.c) seni  ne kadar sevdiðini bilmek istiyor isen dön kalbine bak sen onu ne kadar seviyorsun ..

Ýþte sevdiðiniz kadar  sevilir ,

Andýðýnýz kadar Anýlýrsýnýz sevgili Dostlar...

"Seni Secdeye götürmeyen Aþk Cennete nasýl götürsün "

 

Düþün Bakalým!

Allah'ý  çok seviyorsun ama onun emri olan Namazý kýlmak istemiyorsun ! iþine gelmiyor!

Çünkü zamanýn yok ! Dünya iþleri ile uðraþmaktan çok Sevdiðini söylediðin Allahý hatýrlamýyorsun ! 

Allah'ý çok seviyorsun ama oruç tutmak sana zor geliyor !

Allah'ý seviyorsun ama emirlerini yerine getirmek sana aðýr bir yük gibi geliyor 

Pekiii Sevginde gerçekten samimi'misin  Kardeþim?

Biliyormusunuz En az zikreden hayvan Essektir oda  günde  en az 5000 Allah diyor,

Afedersiniz ama biz Essek kadar bile olamadýk maalesef !

Çünkü kendi Kitabýmýz olan Kur'ân-ý Kerîm'i okumaktan aciziz ...Arapcasindan bahsetmiyorum Türkçesinden bahsediyorum sevgili okuyucularým, 

Hadi bugünden itibaren baþlayalým ne dersiniz ?

Göreceksiniz sanki Rabbimiz karþýnýzda ve onunla perdesiz konuþuyormuþ gibi olacaksýnýz! Hemde Ýslamý ondan bundan deðil 

Direk Allahýn Kendi Ayetlerin den Kelamýn dan öðreneceksiniz ve içiniz huzur dolacak emin olun !

Ben okurken hep aðlarým sanki Rabbim direk bana söylüyor gibi ,

Sanki o an sýrf benimle ilgileniyor gibi !

Manevi bir huzur kaplýyor içimi!

Ýslam huzurdur mutluluktur Arkadaþlar en önemlisi sevmektir...

Yaradaný ve yaradandan ötürü yaratýlaný Sevmektir .......

Ruhum sýkýldýðýnda ellerimi açar gözlerimi 

Kapatýr Rabbimle dertlesirim 

Her ne hikmetse onun ile dertlesirken hep aðlarým ama öyle bir manevi huzur dolarki içim 

Hiç birseyde o lezzeti alamam...


Boþ yaþýyoruz Canlar !

Ölüm var hesap var Mizan var 

Ama bizde gayret yok !

Zevk safa son dem yaþanýrken 

Allaha ve onun emir ve yasaklarýna Riayet etmiyoruz !

Özellikle namaz kýlmayan müslümaný kesinlikle anlamýyorum!

Anlayamýyorum!

Kuraný Kerim de 83 yerde namazý dosdoðru kýlýn diye emir var iken, 

Ezanlar her vakit namaza çaðrý yapar iken 

Saðlýðýn gençliðin yerinde iken Seni Allaha secde etmekten alýkoyan nedir ???

Nefisler azgýn ,Þeytanlar kalplerde, seni Allahtan uzaklaþtýrmak için binbir vesvese veriyor !

Ve senin nefsini ve Þeytaný yenecek Ýmanýn zayýf ise Korkmalýsýn !

Herþeyin baþý Allah sevgisidir dostlar..

Ýnsan sevdiðini üzmek istermi hiç!

Gözüne girmek için, ona kendini sevdirmek için çabalamazmý?

Sevdiði çaðýrdýðýnda davete icabet etmezmi? Her an gönül sevdiðini anmazmý?

Her baktýðý yerde insan sevdiðini görmezmi? 

Her an aklýna sevdiði düþmezmi?

Ýþte Aþk sevgi budur Canlar !

Sevdiðin kadar sevilirsin !

Sevmek için Allah,

Arkadas olarak Kuran'ý Kerim ,

Nasihat için ölüm yeter !..

Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin!

Dünyada dönmeyen dil mahþerde ne söylesin!

Çoðalan heveslerimiz olduðu kadar unutmayalým ki azalan nefeslerimizde var ve saatler dakikalar hýzla bizi ölüme yaklaþtýrýyor iken

bu dünyadan daha çok Ebedi yurdumuzu düþünmeli ve ona görede yaþamalýyýz ÝnþaAllah...

Bizi burada harekete geçirmeyen Ýman 

Yarýn sýrattan nasýl geçirsin Kardeþim bir düþünelim ! 


Sözlerimi þu 4 lük ile bitirmek istiyorum canlar 

Hakkýnýzý helal ediniz....


Hayat bir nefestir aldýðýn kadar !

Hayat bir hevestir daldýðýn kadar !

Hayat bir kafestir kaldýðýn kadar !

Önün mezar sonun mezar !


Saðlýcak ile huzur ile Kur'ân-ý Kerîm ile kalýn sevgili okuyucularým Allah'a emanet olunuz 

Ayþe Yolcu

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri AYÞE YOLCU 05.08.2018 KÖÞE YAZISI,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Karga Köyü, Akova Ýnþaat-Ercan Þertürk Ýnþaat, ÇALCA MUHTARI, Çerçili Sefa Sirmen Ýlkokulu , Erdal Baykara, Muzaffer Yaðýz, WhatsApp APK, Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksek Okulu, KANDIRA AKP KADIN KOLLARI, Eski Kerpe Kayalýklar, Teyfik BÝRGÝN, Neþet Ertaþ, KIDEM TAZMÝNATI, Sinan Engin, 2B Bedelleri, Muhammet Buruþ, Orhan Ak, Muhammet Gündüz Böbrek Yetmeliði, Kandýra Muhtarlar Derneði, Kandýra Jandarma, CHP Kandýra Ýlçe Baþkaný Kenan Çapraz, Zabýta Ýhbar, RECEP TAYYÝP ERDOÐAN, Süper Lig B Grubu, Taþoluk, Babalý Köyü, Ýkramiye Ödemeleri, Safranboluspor, KAYIP MUSA GÖDEK, KINCILLI SÝLAHLI KAMP,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN