KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
Doktorlar bile þaþýrdý
Doktorlar bile þaþýrdý
Doktorlar bile þaþýrdý
20 santim olmasý gereken baðýrsak 1.5 metre çýktý
  Bu haber, 22 Ocak 2010, Cuma 00:48:31 tarihinde eklenmitir.

Salihli ilçesinde, þiddetli karýn aðrýsý, kusma ve mide bulantýsý ile hastaneye baþvuran bir vatandaþýn karnýnda 20 cm olmasý gerekirken 1.5 metre uzunluðuna ulaþan kalýn baðýrsak çýkarýldý.
Salihli'de yýllardýr karýn aðrýsý ve kusma þikayeti çeken Mehmet Ayaz (76), Özel Salihli Hastanesi'ne baþvurdu. Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Sait Yýldýz tarafýndan muayene edilen hastada kalýn baðýrsak týkanýklýðý saptandý. Ameliyat sonrasý hastanýn karnýndan 20 cm olmasý gerekirken 1.5 metre uzunluða ulaþan "sigma volvulusu" denilen kalýn baðýrsak çýkarýldý. Konu hakkýnda bilgi veren Dr. Sait Yýldýz, 76 yaþýndaki hastanýn bir süre önce þiddetli karýn aðrýsý, bulantý ve kusma þikayetiyle hastaneye
baþvurduðunu belirterek "Yaptýðýmýz tetkikler sonucunda hastada baðýrsak týkanýklýðý saptandý. Kalýn baðýrsaðýn içinde 20 cm olmasý gereken ve týpta 'sigma volvulusu' adý verilen bir bölüm var. Bu bölüm tam 1,5 metreye ulaþmýþ. Bu rahatsýzlýk daha çok yaþlý vatandaþlarýmýzda görülmektedir. Hastalýðýn baþlýca þikayetleri kabýzlýk ve ishal ataklarý, karýn aðrýsý, gaz ve þiþkinlik, karýndan dýþarýdan duyulacak kadar gaz sesinin gelmesi, iþtahsýzlýk, karýnda huzursuzluk ve karýnda gezen aðrýdýr" dedi.
 

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Kocaeli Valiliði, KANDIRA KADINLAR PLAJI, KOSKEM Ekipleri, Derince Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Radyoloji Uzmaný, Kandýra Belediyesi Aralýk Ayý Meclis Kararlarý, KANDIRA'DA DEPREM, Sarýsu Kampý, Kandýra Ýzmit, Karantina, Beyoðlu Belediye Bakaný Ahmet Misbah Demircan, KANDIRA BABALI BOÐULMA, Kandýra Avcýlar Kulübü Derneði, Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu, gebze, Saðanak Yaðýþ, Orman ve Su Ýþleri Bakaný, Gürkan Turizm Kerpe, Kandýra KO-MEK, Bedelli Askerlik Ne Zaman Çýkacak? Bedelli Askerlik Fiyatlarý, Astronomi Öðretmenler Semineri, BÝNALÝ YILDIRIM, Kalp Krizi, Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi, Kandýra Belediyesi Baþkan Vekili, Kambur Oturmak, Fenerbahçe Van Persie Fesih, Eðitim Bir-Sen Sendikasý Kandýra Temsilcisi Nevzat Aktaþ, KANDIRA ÇYDD TELEFON, Kandýra Bayramlarý, Mustafa Yýlmaz,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN