KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
ÝSMAÝL HAKKI BURUÞ ADAYLIK BAÞVURUSUNU YAPTI
Ýsmail Hakký Buruþ AKP’den Kandýra Belediye Baþkan Aday Adaylýðý için baþvurusunuyaptý.
AYÞE YOLCU : BAÞKAN KÝM OLMALI?
Kandýra Haber köþe yazarlarýndan Ayþe Yolcu' nun 25.11.2018 tarihli köþe yazýsý sizlerle.
KOCAELÝ'nin YERLÝLERÝ MANAVLAR
KOCAELÝ'nin YERLÝLERÝ MANAVLAR
KOCAELÝ'nin YERLÝLERÝ MANAVLAR
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl 5.’si düzenlenen Uluslararasý Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda Kocaeli sancaðýnýn yerlileri olan Manavlar anlatýldý.
  Bu haber, 14 Mart 2018, Carsamba 09:44:19 tarihinde eklenmitir.

Kocaeli Büyükþehir Belediyesi tarafýndan bu yýl 5.’si düzenlenen Uluslararasý Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu, Mehmet Ali Kaðýtçý Salonunda  Prof. Dr. Üçler Bulduk baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen oturumda, Yrd. Doç. Dr. Mine Can, Yrd. Doç. DR. Tülay Ercoþkun, Tarihçi Resul Narin, Veli Güven tarafýndan teblið sunuldu.

MANAVLARIN DIÞ KIYAFETÝ “YELDÝRME”

Kocaeli Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mine Can tarafýndan Kocaelili manav kültüründe iðne oyalý baþörtüsü geleneði, krep ve yemeni oyalarý konusunda bildiri sunuldu. Ýzmit Körfezi’nin kuzeyinde kalan Gebze ile Tavþancýl beldesinde yaþayan manavlarýn ellerinde bulundurduklarý iðne oyalý baþörtüleri ile krep ve yemeni örneklerini araþtýran Yrd. Doç. Dr. Mine Can, kadýnlarýn, sokaða çýkarken genellikle kýsa aðlý, geniþ basma veya pazenden hazýrlanan þalvar üzerine “yeldirme” adý verilen siyah, yakasýz, uzun kollu ve dizlerin hemen aþaðýsýna uzanan bir dýþ giysi üzerine, iðne oyalý baþörtüleri baðladýklarý tespit ettiklerini belirtti.

ÝÐNE OYALI EÞARP VE YEMENÝ

Eskiden yörede ön tarafý oyalý tepelik ve fes giyilerek eþarpla baþa baðlanmakta olduðunu onun üzerinde kuþak hizasýna kadar inen uçlarý oyalý atkýnýn örtüldüðünü söyleyen Can, fes üzerine çok ince bükümlü ipek iplikten dokunmuþ “krep” adý verilen 40 veya 45 cm ebatlarýnda iðne oyalý küçük eþarplar ya da iðne oyalý yemenilerin örtülmesinin geleneðin bir parçasý olduðunu ifade etti. 

MANAVLAR ÇOK MÝSAFÝRPERVER

Kocaeli Büyükþehir Belediyesinden tarih araþtýrmacýsý Resül Narin sunduðu tebliðde, Osmanlý döneminde Kocaeli sancaðýnýn yerlileri olan Manavlarýn misafirperverliklerini tarihi belgeler ýþýðýnda anlattý. Manavlarýn misafirperver bir topluluk olduklarýný belirten Narin, Manavlarýn 16. yüzyýlda Þah zulmü ve Celali isyanlarýndan kaçan Ermenilere kucak açarak onlarla kardeþçe yaþadýklarýný ifade etti. Resül Narin, dil, din ve kültür farklýlýklarýna raðmen Ermeni göçmenler ile yerli Manavlar ilk zamanlar sorunlar yaþamýþ olsalar da bölgemize göçle gelen Ermenilere karþý misafirperverlik göstererek Ermenilerle yüzyýllarca kardeþçe yaþadýklarýný belirtti.

MUHACÝRLERE KUCAK AÇTILAR

Kocaeli’ne 19. yüzyýlýn özellikle ikinci yarýsýnda Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen muhacirlerin manavlar tarafýndan misafirperverlikle karþýlandýklarýný ifade eden Tarihçi Resül Narin, Kocaeli Manavlarýnýn gelen muhacirlere büyük bir misafirperverlik göstererek onlarýn bu zor zamanlarýnda yanlarýnda olduklarýný ve onlara kucak açtýklarýnýn tarihi vesikalarda görüldüðünü belirtti.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri KOCAELÝ MANAV MÝLLETÝ, MANAV,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Kerpe'de Boðuldu, ccc, Kandýra Belediyesi Fen Ýþleri, Ercan Yazýcý, Zýpkýnla Balýk Tutmak, Akdurak Mahallesi, Teskere, 1/1000'lik Ýmar Planý, Kandýra Kurban Pazarý, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı, CUMHURBAÞKANI ERDOÐAN, Kandýra Haber, Piton Kaç Metre, Kandýra Çileði, Köpek Barýnaðý, Milletvekili Adayı, Abdülkadir Arslan, Ýsmail Aysu, KANDIRA MUHTAR, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi, ARDA TURAN 2017, Compmesh, KANDIRA BABALI YIKIM, Kocaeli Süper Amatör Küme, KOCAELÝSPOR CANLI ÝZLE, Çalca Mahallesi, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Kerpe Koyu, Þenol Güneþ, KANDIRA GIDA OSB,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN