KANDIRA HABER || KANDIRA DAN HABERNZ OLSUN
KANDIRA AKP BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI KÝM OLACAK?
Kocaeli’nin turizme açýlan penceresi olan Kandýra Ýlçesi son 5 yýldýr oldukça kötü yöne
KOCAELÝSPOR 2-0 MUÐLASPOR
Kocaelispor, bugün konuk ettiði Muðlaspor’u zorlanmadan geçti.
YAKUP KARAASLAN'DAN BÜYÜKAKIN PAYLAÞIMI
AK Parti Kandýra Belediye Baþkan Aday Adayý Yakup Karaaslan sosyal medya hesabýndan yaptýðý p
TAHÝR BÜYÜKAKIN RESMEN ADAY
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'n
“Ýstiklal Marþýmýzýn Yýldönümünün 97. Yýldönümü”
“Ýstiklal Marþýmýzýn Yýldönümünün 97. Yýldönümü”
“Ýstiklal Marþýmýzýn Yýldönümünün 97. Yýldönümü”
Kandýra Anadolu Ýmamhatip Lisesinin düzenlemiþ olduðu 12 Mart Ýstiklal Marþý'mýzýn Kabulü'nün 97. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programý Kandýra Turan Güneþ Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
  Bu haber, 12 Mart 2018, Pazartesi 15:45:44 tarihinde eklenmitir.

Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken, Kandýra Anadolu Ýmamhatip Lisesinin düzenlemiþ olduðu 12 Mart Ýstiklal Marþý'mýzýn Kabulü'nün 97. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programýna katýldý.

Kandýra Ýlçe  Kaymakamý Mehmet Ünal,  Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken, öðretmen ve öðrencilerin katýldýðý programda  resim, þiir, kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere hediyeler verildi.

Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýyla baþlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuþma, Ýstiklal Marþýmýzýn nasýl yazýldýðýný anlatan drama gösterimiyle devam etti. Baþkan Ünal Köken’in  Mehmet Akif Ersoy,  Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlacaðýna olan inancýný, Türk askerinin yürekliliðine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun baðýmsýzlýða, hakka, yurduna ve dinine baðlýlýðýný dizelere dökmüþtür. Mehmet Akif’in baðýmsýzlýk duygusunu muhteþem þekilde anlattýðý ve her Türk vatandaþýnýn  yüksek sesle ve gururla okuduðu Ýstiklal Marþýmýzýn 97. Yýldönümünü kutluyorum dediði programda öðrencilerin þiir ve drama gösterisi ilgiyle izlendi. 

Mehmet Akif’in Ýstiklal Marþý’ný yazma sürecini anlatan öðrencilerin heyecanýný paylaþan Kandýra Belediye Baþkaný Ünal Köken, milletimiz geçmiþte olduðu gibi bugünde birlik beraberliðini korumaya devam edecek dedi. Kardeþlik vurgusunda bulunan Baþkan Köken, hoþgörünün, birlik ve beraberliðin, kardeþliðin karþýlýklý yardýmlaþmanýn devam edeceðini ifade etti.

Yorumlar


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
Gvenlik Kodu :    
 Haber Etiketleri ,
Gnn Haberleri
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Hangi Sahili Tercih Ediyorsunuz?
Seyrek
Baðýrganlý
Cebeci
Babalý
Dikili
Sarýsu
Pembe Kayalar
Kovanaðzý
Kapri Koyu
Kefken
Kumcaðýz
Kerpe
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
GEZELÝM TOZALIM KANDIRA || KANDIRA HABER
Kandýra Kefken Açýklarýnda 117 Mülteci Yakalandý
Gülþen - Yatcaz Kalkcaz Ordayým
Kandýra Hindisi TRT 1 'de Haber Oldu || KANDIRA HABER
Kefkenli Balýkçýlarla Karadeniz
Cem Yýlmaz Kandýra Teksen Köyünde Reklam Filmi Çekti
[ Tmn Gster ]
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
 
Cebeci Askeri Þehitliði, Aydýn Ayanöz, iPhone 6 Plus, Trap Atýþ Yarýþmasý , Lamborghini, Kandýra tuvalet hizmeti, Bozburun Köyü, Arsenal , Hýrsýzlýk, KEFKEN PEMBE KAYALIKLAR, Baðýrganlý Spor Kulübü, Kandýra Belediyesi Sevgi Evi Maðazasý, Ýlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Çalýþkan, Hülya Avþarýn Kýzý, Çakar Cebeci, Baklava nasýl dilimlenir, Compmesh, 20 Temmuz, Niyazi Yelkenlioðlu, Microsoft, HEMÞÝRE MAAÞLARI 2018, Bülent Ersoy, HodriMeydan, Spor Toto 2.lig, KAYIP MUSA GÖDEK, Daily Mail, Beton Köy Yolu, Kovanaðzý, Ergün Arýk, Devlet Bahçeli,
 
sanalbasin.com uyesidir Kandra Haber Facebook Kandra Haber Twitter Kandra Haber Haber Ak Kandra Haber Youtube Kandra Haber Foto Galeri Kandra Haber Video Galeri Copyright 2007-2018 kandirahaber.com
Her hakk sakldr.
kandirahaber41@gmail.com
Hayri ZCAN